THI ONLINE

Sinh viên tải file THI ONLINE và Hướng dẫn sử dụng Hệ thống thi online, sau đó tiến hành cài đặt theo hướng dẫn.
 - THI ONLINETải về
 - Hướng dẫn sử dụng Hệ thống thi online: Tải về

Thi