PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Địa chỉ :Khu đô thị Đại học Đà Nẵng, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Điện thoại :(0236) 7.109.357
Email :khaothi@smp.udn.vn
Trưởng phòng
ThS. Nguyễn Thị Việt Hà
Phó Trưởng phòng
ThS.BS. Nguyễn Đức Nhơn

1. Chức năng

 • Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

 • Tổ chức thực hiện công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác Khảo thí

 • Làm đầu mối trực tiếp thực hiện công tác khảo thí theo chủ trương của Bộ GD&ĐT và của Đại học Đà Nẵng.

 • Nghiên cứu đề xuất các hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học theo chương trình đào tạo của Nhà trường.

 • Tổ chức xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi, câu hỏi thi của các kỳ thi tuyển sinh, thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp các bậc, các hệ đào tạo của Nhà trường tổ chức.

 • Thường trực hội đồng các kỳ thi tuyển sinh, kỳ thi tốt nghiệp và phối hợp với các đơn vị liên quan trong tổ chức, kiểm tra, giám sát các kỳ thi của Nhà trường tổ chức theo phân cấp của Đại học Đà Nẵng.

 • Tổ chức thi, chấm thi, quản lý bài thi và kết quả các kỳ thi tuyển sinh, thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp các bậc, các hệ của Nhà trường tổ chức.

 • Chuyển giao kết quả điểm thi của các kỳ thi cho các đơn vị liên quan.

 • Phối hợp với phòng Đào tạo Đại học-Công tác sinh viên thẩm định hồ sơ đề nghị xét duyệt trúng tuyển các kỳ thi, các hệ đào tạo của Nhà trường tổ chức.

2.2 Công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục

 • Làm đầu mối trực tiếp thực hiện công tác Đảm bảo chất lượng theo chủ trương của Bộ GD&ĐT và của Đại học Đà Nẵng.

 • Tư vấn, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục; liên kết với các trường đại học để trao đổi thông tin, kinh nghiệm và thực hiện hợp tác trong các lĩnh vực về Đảm bảo chất lượng giáo dục.

 • Triển khai thực hiện các nhiệm vụ về Đảm bảo chất lượng giáo dục do Đại học Đà Nẵng và Bộ GD&ĐT ủy quyền.

 • Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học cho đội ngũ giảng viên và các đơn vị liên quan của Trường.

DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN
SttHọ và tênChức vụĐiện thoại
1Trưởng phòng0905999066
2ThS.BS. Nguyễn Đức NhơnPhó Trưởng phòng0372129784
3ThS. Lê Vũ Thái SơnChuyên viên(0236) 7109.357
4ThS. Nguyễn Thị Thùy HươngChuyên viên0905055587
5BS. Lê Văn Tuấn Trợ giảng0702457935
6BS. Nguyễn Tấn Thịnh Trợ giảng(0236) 7109.357