LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần :
Thời gianNội dungThành phầnĐịa điểmChủ trì
Thứ hai, ngày 10 tháng 5 năm 2021
08h00Họp Ban Giám đốc và Thường trực Hội đồng thông qua kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2021 của Cơ quan và các đơn vị trực thuộc- Ban Giám đốc ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN; Thư ký HĐ ĐHĐN;
- Mời: Chánh VP ĐHĐN; Đại diện Lãnh đạo các Ban: KHTC, CSVC; Viện trưởng Viện VNUK; Trưởng Khoa Y Dược: TS.BS Lê Viết Nho; Trưởng Khoa GDTC.
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê DuẩnGiám đốc ĐHĐN & Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN
Thứ ba, ngày 11 tháng 5 năm 2021
14h00
(Tạm hoãn)
Chi ủy làm việc với BCH Công đoàn
Khoa Y Dược
- Chi ủy Chi bộ Khoa Y Dược;
- BCH Công đoàn Khoa Y Dược.
Phòng họp Tầng 2, Tòa nhà Khoa Y DượcBí thư Chi bộ
Lê Viết Nho
Thứ tư, ngày 12 tháng 5 năm 2021
Thứ năm, ngày 13 tháng 5 năm 2021
8h00
(tạm hoãn)
Họp góp ý Phụ lục Quy chế chi tiêu nội bộ về Mảng công tác Đào tạo- Lãnh đạo Khoa: TS.BS Lê Viết Nho, ThS.BS Hồ Xuân Tuấn;
- Tổ Đào tạo: Đại diện lãnh đạo;
- Tổ Hành chính Tổng hợp: Đại diện lãnh đạo; Bộ phận kế toán;
- Mời: TS.BS Lê Viết Nhiệm.
Phòng họp Tầng 2, Tòa nhà Khoa Y DượcTrưởng khoa
TS.BS Lê Viết Nho
9h00
(tạm hoãn)
Họp góp ý Phụ lục Quy chế chi tiêu nội bộ về Mảng công tác NCKH&HTQT- Lãnh đạo Khoa: TS.BS Lê Viết Nho, ThS.BS Hồ Xuân Tuấn;
- Tổ KH&HTQT: Đại diện lãnh đạo;
- Tổ Hành chính Tổng hợp: Đại diện lãnh đạo; Bộ phận kế toán.
Phòng họp Tầng 2, Tòa nhà Khoa Y DượcTrưởng khoa
TS.BS Lê Viết Nho
14h00
(tạm hoãn)
Họp góp ý Đề án Hợp tác Viện - Trường- Lãnh đạo Khoa: TS.BS Lê Viết Nho, ThS.BS Hồ Xuân Tuấn;
- Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ chức năng: Tổ Hành chính Tổng hợp, Tổ Đào tạo, Tổ KT&ĐBCLGD, Tổ KH&HTQT, Tổ CNTTTT&TV, Tổ CTSV, bộ phận Tài vụ;
- Mời: TS.BS Lê Viết Nhiệm, ThS.DS Nguyễn Thị Việt Hà.
Phòng họp Tầng 2, Tòa nhà Khoa Y DượcTrưởng khoa
TS.BS Lê Viết Nho
Thứ sáu, ngày 14 tháng 5 năm 2021
13h30
(họp trực tuyến)
Họp triển khai các hoạt động Tự đánh giá trong các nhóm công tác chuyên trách của Chương trình đào tạo Cử nhân Điều dưỡng- Lãnh đạo Khoa: ThS.BS Hồ Xuân Tuấn;
- Hội đồng tự đánh giá (thành viên trong Khoa Y Dược);
- Ban Thư ký;
- Các nhóm công tác chuyên trách.
Phòng họp Tầng 2, Tòa nhà Khoa Y DượcPhó Trưởng khoa
ThS.BS Hồ Xuân Tuấn
Thứ bảy, ngày 15 tháng 5 năm 2021
Chủ nhật, ngày 16 tháng 5 năm 2021