LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần :
Thời gianNội dungThành phầnĐịa điểmChủ trì
Thứ hai, ngày 10 tháng 6 năm 2024
08h30Hội ý Ban giám hiệu Trường Y Dược- Như bên;
- Mời: ThS. Nguyễn Đức Bảo.
Phòng hội nghị tầng 2, Trường Y DượcHiệu trưởng
TS.BS. Lê Viết Nho
Thứ ba, ngày 11 tháng 6 năm 2024
07h00Dự Lễ kỷ niệm 25 năm ngày truyền thống Bệnh viện 199- Theo giấy mời: TS.BS. Lê Viết Nho.Bệnh viện 199Giám đốc Bệnh viện 199
08h45Làm việc với Tập thể lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc về công tác quy hoạch (Khoa GDQPAN; Trường Y Dược; Khoa GDTC & Trung tâm Thể thao; Trung tâm ĐTTX; Trung tâm TTHL&TT)- Tập thể lãnh đạo của từng đơn vị gồm: Khoa GDQPAN; Trường Y Dược: TS.BS. Lê Viết Nho, TS.BS. Lê Viết Nhiệm, ThS.BS. Lê Kim Trọng, ThS. Nguyễn Đức Bảo, TS.BS. Hoàng Thị Nam Giang, ThS. Nguyễn Tấn Minh, ThS.BS. Nguyễn Thành Nam Khoa GDTC & Trung tâm Thể thao; Trung tâm ĐTTX; Trung tâm TTHL&TT: Theo lịch trình chi tiết.Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê DuẩnGiám đốc ĐHĐN
Thứ tư, ngày 12 tháng 6 năm 2024
14h00Thông qua Đề án vị trí việc làm của Cơ quan ĐHĐN và Quy chế TCHĐ của các đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN- ĐHĐN: Thường trực Hội đồng ĐHĐN; Ban Giám đốc; Tổ giúp việc cho Giám đốc ĐHĐN theo QĐ số 1295/QĐ-ĐHĐN ngày 08/4/2024 của Giám đốc ĐHĐN;
- Mời: Hiệu trưởng Trường Y Dược: TS.BS. Lê Viết Nho.
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê DuẩnThường trực Hội đồng ĐHĐN
16h00Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024 (báo cáo kết quả xét tuyển viên chức Vòng 2)- HĐTD theo QĐ số 1137/QĐ-ĐHĐN ngày 28/3/2024 của Giám đốc ĐHĐN;
- Trưởng ban Ban Giám sát theo QĐ số 1289/QĐ-ĐHĐN ngày 05/4/2024 của Giám đốc ĐHĐN;
- Mời: Thủ trưởng các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng gồm: Ban KHTC, Ban KH&HTQT; Ban QLCSVC&ĐT; Ban CTHSSV; Trường Y Dược: TS.BS. Lê Viết Nho, Khoa GDTC, Khoa GDQPAN, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê DuẩnChủ tịch Hội đồng tuyển dụng năm 2024 Giám đốc ĐHĐN
14h00 (bổ sung)Hội ý về thực hiện báo cáo rà soát chương trình đào tạo năm học 2023 - 2024- Tổ KT&ĐBCLGD: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách;
- Thư ký chuyên môn, thư ký hành chính tiểu ban rà soát CTĐT.
Phòng Hội nghị tầng 2 - Trường Y DượcTổ phó Tổ KT&ĐBCLGD
ThS.BS. Nguyễn Đức Nhơn
Thứ năm, ngày 13 tháng 6 năm 2024
14h00Tập huấn, hướng dẫn kê khai giờ giảng đợt 2, năm học 2023-2024- Tổ chức năng: Tổ Đào tạo, Khảo thí & Đảm bảo CLGD, KH&HTQT, HCTH, CTSV: Lãnh đạo/chuyên viên phụ trách.
- Bộ môn: Lãnh đạo/Giáo vụ/Đại diện bộ môn.
Phòng hội nghị, Trường Y DượcTổ Đào tạo
15h00 (bổ sung)Họp bàn về công tác tiếp nhận tài trợ, viện trợ- Ban giám hiệu;
- Tổ HCTH: Đại diện lãnh đạo, Bộ phận kế toán;
- Tổ KH&HTQT.
Phòng họp tầng 2, Trường Y DượcHiệu trưởng
TS.BS. Lê Viết Nho
Thứ sáu, ngày 14 tháng 6 năm 2024
10h30Lễ bàn giao và nghiệm thu “Phòng thực hành Phục hồi chức năng” do Công ty Cổ phần HUB DANA-JAPAN tài trợ- Lãnh đạo Công ty Cổ phần HUB;
- Ban giám hiệu;
- Tổ HCTH; Trung tâm TNTLS; BM Điều dưỡng: Lãnh đạo;
- Tổ KH&HTQT.
Phòng B401, Khu B
Hiệu trưởng
TS.BS. Lê Viết Nho
08h00 (bổ sung)Hội nghị (trực tuyến) toàn thành phố tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) và quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị.- Theo thông báo số 1940-TB/ĐU ngày 11/6/2024 của Đảng ủy ĐHĐN: Đ/c. Lê Viết Nho.Hội trường 41 Lê DuẩnBí thư
Đảng ủy ĐHĐN
Thứ bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2024
Chủ nhật, ngày 16 tháng 6 năm 2024