TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:1.865.774
Hôm qua:543
Hôm nay:272

Ngành nghề :
GIỚI THIỆU

          Đào tạo người điều dưỡng trình độ đại học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề điều dưỡng ở trình độ đại học, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  • Thực hiện tốt y lệnh của Bác sĩ, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý, phối hợp với Bác sĩ để chăm sóc và nâng cao sức khoẻ người bệnh.

  • Thực hiện đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng.

  • Lập kế hoạch thực hiện và tổ chức thực hiện qui trình điều dưỡng.

  • Tham gia làm tốt công tác quản lý điều dưỡng, tham gia tổ chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng và nhân viên y tế.

  • Áp dụng y học cổ truyền trong công tác chăm sóc, phòng chống và chữa bệnh.

  • Tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và đề xuất các biện pháp phối hợp nhằm phòng chống dịch bệnh.

  • Tư vấn và giáo dục về sức khoẻ cho người bệnh và cộng đồng.

  • Phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu, kế hoạch hóa gia đình, nâng cao sức khoẻ cộng đồng và bảo vệ môi trường sức khoẻ.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT

Môn học/học phần

Số tiết

Số ĐVHT

LT

TH

Tổng

LT

TH

Tổng

 Năm thứ nhất

1

Những NLCBCCN Mác – Lênin 1

60

0

60

4

0

4

2

Ngoại ngữ (Tiếng Anh I)

45

0

45

3

0

3

3

Tin học đại cương

30

30

60

1

1

2

4

Xác xuất – Thống kê y học

45

0

45

3

0

3

5

Hóa học đại cương

30

0

30

2

0

2

6

Sinh học và Di truyền

30

30

60

2

1

3

7

Hoá sinh

45

30

75

3

1

4

8

Vật lý và lý sinh

30

0

30

2

0

2

9

Những NLCBCCN Mác – Lênin 2

60

0

60

4

0

4

10

Ngoại ngữ (Tiếng Anh II)

45

0

45

3

0

3

11

Giải phẫu – Mô phôi

45

60

105

3

2

5

12

Sinh lý

45

30

75

3

1

4

13

Sức khoẻ - Nâng cao sức khoẻ & hành vi con người

30

0

30

2

0

2

14

Sức khỏe môi trường

45

0

45

3

0

3

15

Tâm lý y học – Đạo đức y học

45

0

45

3

0

3

16

Nghiên cứu khoa học 1

30

0

30

2

0

2

 

Tổng năm 1

660

240

840

43

6

49

 Năm thứ hai

17

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

60

0

60

4

0

4

18

Ngoại ngữ (Tiếng Anh III)

60

0

60

4

0

4

19

Vi sinh y học

30

30

60

2

1

3

20

Ký sinh trùng

15

30

45

1

1

2

21

Pháp luật và Tổ chức Y tế

45

0

45

3

0

3

22

Dược lý

45

30

75

3

1

4

23

Sinh lý bệnh – Miễn dịch

45

30

75

3

1

4

24

Kỹ năng giao tiếp trong thực hành Điều dưỡng

30

30

60

2

1

3

25

Tư tưởng Hồ Chí Minh

45

0

45

3

0

3

26

Dinh dưỡng - Tiết chế

60

0

60

4

0

4

27

Dịch tễ học

30

30

60

2

1

3

28

Giáo dục sức khoẻ trong thực hành Điều dưỡng

30

30

60

2

1

3

29

Điều dưỡng cơ sở I

30

0

30

2

0

2

30

Điều dưỡng cơ sở II

30

60

90

2

2

4

31

Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành điều dưỡng

30

30

60

2

1

3

32

Y học cổ truyền

30

45

75

2

1

3

 

Tổng năm 2

615

345

960

41

11

52

 Năm thứ ba

33

Điều dưỡng cơ sở III

30

90

120

2

3

5

34

Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa I

45

0

45

3

0

3

35

Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa II, III

30

225

255

2

5

7

36

Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Ngoại khoa I

45

0

45

3

0

3

37

Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Ngoại khoa II, III

30

225

255

2

5

7

38

Chăm sóc sức khoẻ trẻ em I, II

45

135

180

3

3

6

39

Sức khoẻ phụ nữ, bà mẹ, gia đình và chăm sóc điều dưỡng I, II

45

135

180

3

3

6

40

Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi

15

45

60

1

1

2

41

Chăm sóc người bệnh cấp cứu & chăm sóc tích cực

15

45

60

1

1

2

42

Chăm sóc người cần được phục hồi chức năng

30

45

75

2

1

3

43

Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

30

60

90

2

2

4

44

Quản lý điều dưỡng

30

30

60

2

1

3

 

Tổng năm 3

390

1035

1425

26

25

51

 Năm thứ tư

45

Chăm sóc sức khỏe người bệnh truyền nhiễm

30

90

120

2

2

4

46

Chăm sóc sức khỏe tâm thần

30

90

120

2

2

4

47

Điều dưỡng chuyên khoa hệ nội

45

135

180

3

3

6

48

Điều dưỡng chuyên khoa hệ ngoại

45

135

180

3

3

6

49

Nghiên cứu khoa học 2

30

0

30

2

0

2

50

TT Điều dưỡng cộng đồng

0

180

180

0

4

4

51

Chuyên khoa tự chọn

45

135

180

3

3

6

52

Thực tế tốt nghiệp

0

360

360

0

8

8

 

Tổng năm 4

225

1125

1350

25

25

50

 

 

TỐT NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

Thi tốt nghiệp hoặc khóa luận

10

0

10

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

10

0

10

     
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang