TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:1.864.793
Hôm qua:385
Hôm nay:238

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG VÀ THƯ VIỆN
Địa chỉ :Khu đô thị Đại học Đà Nẵng, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Điện thoại :(0236) 7109.357
Email :cntttt@smp.udn.vn
Phó Trưởng phòng
ThS. Nguyễn Tấn Minh

1. Chức năng

          Tham mưu và tổ chức, triển khai thực hiện quản lý toàn bộ hệ thống CNTT thuộc Khoa; bao gồm: Quản lý hệ thống mạng, hệ thống ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động nghiên cứu, đào tạo, thi cử, quản lý công việc và quản trị của Khoa.
          Xây dựng định hướng, chiến lược và phát triển CNTT để ứng dụng cho toàn bộ hoạt động của Khoa trong từng giai đoạn phát triển.

2. Nhiệm vụ

          Xây dựng định hướng, chiến lược và kế hoạch phát triển CNTT trong từng giai đoạn phát triển của Khoa và các Tổ chức năng. Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về tình trạng hoạt động CNTT và đề nghị hướng giải quyết sự cố liên quan đến toàn bộ hệ thống CNTT thuộc Khoa; xây dựng, phát triển và quản lý các phần mềm ứng dụng trong công tác nghiên cứu, đào tạo, thi cử, quản lý công việc và quản trị của Khoa.
          Chịu trách nhiệm điều hành và quản lý toàn bộ hoạt động CNTT tại Khoa; thiết lập, theo dõi và duy trì hoạt động liên tục đối với các hoạt động của hệ thống CNTT; cung cấp các dịch vụ tin cậy và hiệu quả về hạ tầng CNTT và hoạt động giảng dạy, học tập tại các phòng Lab.
          Lắp đặt, cài đặt, sửa chữa, nâng cấp thiết bị tin học, thiết bị mạng; trực tiếp phân bổ kết nối mạng; quản lý, đảm bảo cơ sở hạ tầng về kỹ thuật công nghệ thông tin cho các hoạt động trong Khoa; tư vấn xây dựng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật khi đầu tư thiết bị liên quan đến CNTT; thực hiện thu thập, lưu trữ, xử lý và đảm bảo an toàn thông tin phục vụ nghiên cứu, đào tạo và học tập.
          Phối hợp các đơn vị trong Khoa tổ chức, triển khai thực hiện: Đảm bảo hiệu quả hoạt động của hệ thống CNTT, bảo vệ thông tin dữ liệu trong mạng nội bộ và duy trì các hoạt động mạng tại đơn vị; lập kế hoạch và tổ chức các khóa đào tạo ứng dụng CNTT trong công tác nghiên cứu, đào tạo, thi cử, quản lý công việc và quản trị của Khoa.
          Tư vấn triển khai giải pháp phần mềm quản lý, đào tạo cho các đơn vị thuộc Khoa; phối hợp hỗ trợ kỹ thuật về CNTT cho các đơn vị, cá nhân trong Khoa, bao gồm: Thiết kế và dự toán kinh phí xây dựng các hệ thống CNTT đơn vị, triển khai các hệ thống ứng dụng.
          Xây dựng quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ liên quan và thực hiện chức năng giám sát các hoạt động CNTT, ứng dụng CNTT tại Khoa.
          Phối hợp Tổ Tổ chức – Hành chính triển khai thực hiện các phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm quản lý công việc.
          Phối hợp với các đơn vị đào tạo trong việc in ấn, quản lý thẻ sinh viên, chứng nhận, chứng chỉ, …
        Tổ chức quản lý và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai hệ thống học liệu mở và đào tạo trực tuyến (E-Learning) tại Khoa.
          Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.
          Thực hiện những công việc khác được Trưởng khoa phân công.

DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN
SttHọ và tênChức vụĐiện thoại
1ThS. Nguyễn Tấn MinhPhó Trưởng phòng (0236) 7109.357
2KS. Cao Thị Phương DungChuyên viên(0236) 7109.357
3Chuyên viên0974400579
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập
Tuyển sinh 2020
Thư ngỏ của Trưởng khoa Khoa Y Dược
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang